Jum Dun Karm

dun-karmF’ Ottubru ta’ kull sena jiġu mfakkra żewġ anniversarji tal-Poeta Nazzjonali Dun Karm: it-twelid tiegħu fit-18 tax-xahar u fit-13 il-mewt tiegħu.

Grupp ta’ studenti, bl-għajnuna tal-għalliema tal-Malti, ippreparaw u qraw il-bijografija ta’ Dun Karm Psaila kif ukoll xi poeżiji tiegħu waqt li tkanta wkoll l-Innu Malti.