Għeluq tal-Iskejjel bħala Miżura Preventiva

Il-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol taħt id-direzzjoni tal-Gvern ħa l-miżura preventiva billi l-istituzzjonijiet edukattivi miċ-Childcare centres sal-istituzzjonijiet terzjarji bħall-Università ta’ Malta u l-MCAST ser ikunu qed jingħalqu minn għada l-Ġimgħa, 13 ta’ Marzu sal-Ġimgħa, 20 ta’ Marzu 2020. Dawn mhumiex jiem ta’ [...]

Read more

Language Day 2016

Language Day at St. Nicholas College Middle School was celebrated on Monday 24th October. Students had the opportunity to learn more about the various languages, culture and [...]

Jum Dun Karm

F’ Ottubru ta’ kull sena jiġu mfakkra żewġ anniversarji tal-Poeta Nazzjonali Dun Karm: it-twelid tiegħu fit-18 tax-xahar u fit-13 il-mewt tiegħu. Grupp ta' studenti, [...]

Rosary at Radju Marija

On the 18th October, at 09:30, children all over the world stopped what they were doing and prayed the Rosary for World Peace. Our school was invied to take four children to [...]

Consultation meeting with Minister

A number of students attended a national consultation meeting with the Minister for Education Evarist Bartolo at the National Sports School in Pembroke. The students had the [...]

Message by Head of School

We are happy to launch our web site. Through this site we are hoping to give a voice to our staff and students. We work as a team towards the formation of a healthy community [...]