Taħriġ Għall-Edukaturi, Studenti U Ġenituri Fl-Użu Tal-Microsoft TEAMS — Voluntary Training in the use of Microsoft TEAMS

Bħala parti mill-iżvilupp u t-taħriġ, il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, permezz tad-Direttorat tal-Litteriżmu Diġitali u l-Ħiliet Transversali qed jerġa’ jorganizza taħriġ dwar l-użu tal-MS TEAMS b’rabta mat-tagħlim. Is-sessjonijiet, ta’ madwar siegħa u nofs, se jsiru onlajn bejn it-Tnejn 3 t’ Awwissu [...]

Read more

Jum Dun Karm

F’ Ottubru ta’ kull sena jiġu mfakkra żewġ anniversarji tal-Poeta Nazzjonali Dun Karm: it-twelid tiegħu fit-18 tax-xahar u fit-13 il-mewt tiegħu. Grupp ta' studenti, [...]

Rosary at Radju Marija

On the 18th October, at 09:30, children all over the world stopped what they were doing and prayed the Rosary for World Peace. Our school was invied to take four children to [...]

Consultation meeting with Minister

A number of students attended a national consultation meeting with the Minister for Education Evarist Bartolo at the National Sports School in Pembroke. The students had the [...]

Message by Head of School

We are happy to launch our web site. Through this site we are hoping to give a voice to our staff and students. We work as a team towards the formation of a healthy community [...]